Hyppää sisältöön

Organisaatiot

Lappeenrannan kaupunki /

Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala

11 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutVaikutusMittarit
Tietoja päivitetty
16.Kevyen liikenteen ja joukko­liikenteen viestinnän kehittäminen ja parantaminen
Suunnittelu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
17.Edistetään energia- ja ilmasto­investointeja, jotka vahvistavat TKI toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen tukena
Toteutus
4 tehtävää
neljä kuukautta sitten
25.Innovatiiviset hankinnat, kokeilut ja innovaatio­yhteis­työ yritysten kanssa
Suunnittelu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
35.Tapahtumien ympäristö­vaikutusten vähentäminen
Suunnittelu
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
44.Huomioidaan kiertotalouden periaatteet rakennusten purkamisessa
Suunnittelu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
61.Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen, ylläpito ja hoito
Toteutus
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
63.Kevyen liikenteen kokeilujen ja käytön lisääminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
64.Sähkö- ja biokaasautojen käytön edistäminen ja lataus - sekä tankkaus­verkoston kehittäminen
Toteutus
4 tehtävää
kuukausi sitten
65.Työ­matka­pyöräilyn edistäminen ja lasten sekä nuorten pyöräilyyn ja kävelyyn kannustaminen
Ei aloitettu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
66.Sähköisten työkoneiden käyttöönoton edistämisen suunnitelma
Ei aloitettu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
70.Hiilineutraali joukkoliikenne
Suunnittelu
1 tehtävää
kaksi vuotta sitten