Hyppää sisältöön

Tietoa ilmasto-ohjelmasta

Usein kysytyt kysymykset

Toimenpideohjelmaa valmisteltiin 2020 Lappeenrannan kaupungin, yritysten, sidosryhmien ja asukkaiden yhteistyönä kahdeksassa työpajassa.Työpajoissa syntyneistä toimenpide-ehdotuksista yli 80 valikoitui ilmasto-ohjelmaan toteuttavaksi.

Ota yhteyttä:

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

Ilmastokoordinaattori Petri Kero

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Toimenpiteiden vaikuttavuus on jaettu luokkiin seuraavasti:

Ei ole arvioitu

* Pieni <100 t/a

** Kohtalainen 0,1- 1 kt/a

*** Merkittävä 1-10 kt/a

**** Hyvin merkittävä >10 kt/a

Lappeenrannan ilmastovahtia kehittää ja ylläpitää Kausal Oy.

Lappeenrannan ilmastovahti on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Lähdekoodit on julkaistu AGPLv3-lisenssin alla. Jos koodiin tekee muutoksia, ne on julkaistava. Muille luoville sisällöille käytetään CC BY 4.0 -lisenssiä. Valokuvien käyttö muussa kuin tämän palvelun yhteydessä ei ole sallittu. 

Jos on riittävä tekninen osaaminen, palvelun voi ottaa itsenäisesti käyttöön. Ilmastovahti-nimeä saa vapaasti käyttää myös muiden kuntien vastaavissa palveluissa. Tutustu ohjeisiin.

Lappeenrannan ilmastovahti perustuu alun perin Helsingin kaupungin kehittämään Helsingin ilmastovahti -palveluun. Helsingin ilmastovahti on saanut tukea EU:n EIT Climate-KIC-ohjelmasta.