Hyppää sisältöön

Rakentaminen

Rakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennusten purkamisessa kertyvän jätteen määrä on suuri. Rakentamis- ja purkujätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö tuottavat merkittäviä ympäristöhyötyjä, sillä kierrätyksen avulla voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

Tällä hetkellä rakennus- ja purkujätteen kierrätyksessä on haasteita, ja tähän kokonaisuuteen on tarpeen kehittää uusia menetelmiä ja toimintamalleja.

Purkamista ja rakentamista voidaan ohjata muun muassa hankintakriteereillä, hyvällä suunnittelulla, menetelmien kehittämisellä sekä kouluttamalla toimijoita.