Hyppää sisältöön

Organisaatiot

7 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
107Järjestetään verkostoitumis­tilaisuuksia kiertotalouden mah­dol­lis­ta­jil­le
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
109Edistetään kiertotalouden innovaatioita ja pilotointeja hankkeiden avulla
Toteutus
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
125Toteutetaan käyttäjäkysely olemassa olevista yhteis­käyttö­palveluista
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
126Lisätään jakamistaloutta ja yhteis­käyttö­palveluita
Suunnittelu
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
127Kehitetään kiinteistöjen data-alustoja ja jakamistaloutta
Suunnittelu
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
128Kannustetaan työnantajia kehittämään työn­tekijöilleen kestävään liikkumiseen liittyviä palveluita
Toteutus
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
130Kehitetään asukaslähtöisiä kierto­talous­palveluita
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten