Hyppää sisältöön

113Edistetään rakentamisen ja purkamisen kiertotaloutta

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa
Rakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennusten purkamisessa kertyvän jätteen määrä on suuri. Kiertotalouden kannalta rakentamis- ja purkujätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö tuottavat merkittäviä ympäristöhyötyjä vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Ensisijaisesti hyödynnetään olemassa olevia rakennuksia terveellisyys huomioiden ja vältetään purkamista

Kuvaus

Valitaan esimerkkikohteiksi soveltuvia rakennus- ja purkukohteita, joissa kehitetään kiertotalouden käytäntöjä. Kiertotalouden periaatteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Hyödynnetään purettuja laadukkaita rakennusosia uusissa rakennuksissa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Purkamisen suunnitteluvaiheessa sisällytetään hankintakriteereihin:

-purkukartoitus

-haitta-ainekartoitukset rakenteista

-maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen,

-purkumateriaalien lajitteleva purku kohteessa,

-purkumateriaalien käsittely purkamisen jälkeen

Kaupungin rakennustyömailla edellytetään pakkausmateriaalien ja jätteiden lajittelua.

Kehitetään lajittelumenetelmiä ja varastointia.

Rakentamisen ja ylläpidon kiertotaloutta edistetään hankintakriteereillä.

Lisäys 24.11.2022 (Matti Pylkkö): LALAPETE-hankkeessa oli tarkoitus kokeilla materiaalien kartoitusta purkukohteissa (Sammonlahden Päiväkoti). Rakennuksen purku on kuitenkin viivästynyt ja LALAPETE hankeaika päättyy 30.11.2022. Purkukartoitukset ja materiaalien kierrätys uudisrakennuksiin tulee sisällyttää johonkin tulevaan hankehakuun.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Painopisteet ja teemat

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Matti Pylkko

  Matti Pylkko

  Greenreality-palvelut

 • Katri Tolvanen

  Katri Tolvanen

  Lappeenrannan kaupunki

 • Anna Vuori

  Anna Vuori

  Ympäristösuunnittelija

  Lappeenrannan kaupunki

 • Päivi Salminen

  Päivi Salminen

  Lappeenrannan kaupunki

Tietoja päivitetty 25.11.2022