Hyppää sisältöön

113Edistetään rakentamisen ja purkamisen kiertotaloutta

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Rakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennusten purkamisessa kertyvän jätteen määrä on suuri. Kiertotalouden kannalta rakentamis- ja purkujätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö tuottavat merkittäviä ympäristöhyötyjä vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Ensisijaisesti hyödynnetään olemassa olevia rakennuksia terveellisyys huomioiden ja vältetään purkamista

Kuvaus

Valitaan esimerkkikohteiksi soveltuvia rakennus- ja purkukohteita, joissa kehitetään kiertotalouden käytäntöjä. Kiertotalouden periaatteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Hyödynnetään purettuja laadukkaita rakennusosia uusissa rakennuksissa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Purkamisen suunnitteluvaiheessa sisällytetään hankintakriteereihin:

-purkukartoitus

-haitta-ainekartoitukset rakenteista

-maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen,

-purkumateriaalien lajitteleva purku kohteessa,

-purkumateriaalien käsittely purkamisen jälkeen

Kaupungin rakennustyömailla edellytetään pakkausmateriaalien ja jätteiden lajittelua.

Kehitetään lajittelumenetelmiä ja varastointia.

Rakentamisen ja ylläpidon kiertotaloutta edistetään hankintakriteereillä.

Lisäys 24.11.2022 (Matti Pylkkö): LALAPETE-hankkeessa oli tarkoitus kokeilla materiaalien kartoitusta purkukohteissa (Sammonlahden Päiväkoti). Rakennuksen purku on kuitenkin viivästynyt ja LALAPETE hankeaika päättyy 30.11.2022. Purkukartoitukset ja materiaalien kierrätys uudisrakennuksiin tulee sisällyttää johonkin tulevaan hankehakuun.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Painopisteet ja teemat

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Matti Pylkko
  Matti Pylkko
  Greenreality-palvelut
 • Katri Tolvanen
  Katri Tolvanen
  Lappeenrannan kaupunki
 • Maria Jokela
  Maria Jokela
  Lappeenrannan kaupunki
 • Päivi Salminen
  Päivi Salminen
  Lappeenrannan kaupunki
Tietoja päivitetty 12.03.2024