Hyppää sisältöön

Sitoumukset

Lappeenrannan vihreää strategiaa tukevat verkostot

  • HINKU - verkosto (Hiilineutraalit kunnat verkosto). Verkostoon kuuluu lähes puolet Suomen kunnista. Kunnat tähtäävät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 menness
  • FISU - verkosto (Finnish Sustainable Communities). Verkoston kuuluu 11 suomalaista edelläkävijakuntaa. Verkoston teemana on SITRA:n käynnistämän resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen omassa toiminnassaan.
  • ICLEI - verkosto. ICLEI on maailmanlaajunen verkosto, mikä toteuttaa paikallistason kestävän kehityksen työtä monella eri teemalla. Erityisesti teemana on ilmastonmuutos ja kiertotalous.
  • Covenant of Mayors. Verkosto on maailmanlaajuinen kuntien verkosto, missä tavoitellaan ilmastopäästöjen alentamista. Sitoutuessaan verkostoon kunnat tekevät Kestävän Energiankäytön ja Ilmastopäästöjen arvioinnin ja ohjelman. Lappeenrannan ilmasto-ohjelma on laadittu tämän periaatteen mukaisesti.
  • Green City Accord. EU komission perustama kuntaverkosto, minkä tavoitteena on kestävät ja terveelliset kaupungit.
  • Green Leaf Network. EU komission perustama verkosto Green Leaf voittajakaupungelle.
  • EBN. The European Business and Innovation Centre Network. Verkosto edistää yrityspalveluiden kehittämistä EU:n alueella.
  • YK:n kestävän kehityksen indikaattorit. Lappeenrannan kaupunki toteuttaa myös YK:n kestävän kehityksen indikaattoreita.