Hyppää sisältöön
Teema

8. Liikenne

Liikenteen osalta toimenpiteet kohdistuvat vähähiilisen kestävän liikkumisen kehittämiseen ja edistämiseen. Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa vähäpäästöisen julkisen liikenteen käytön ja saavutettavuuden lisääminen ja kevyen liikenteen käytön lisääminen. Toimenpiteitä kohdistetaan myös vähähiilisen yksityisautoilun edistämiseen ja tukemaan vähähiilisten ja päästöttömien työkoneiden käyttöönottoa. Lisäksi kohdistetaan toimenpiteitä vähäpäästöisen raskaan liikenteen kehittämiseen kohdistamalla toimenpiteitä raskaan liikenteen kuljetustapoihin- ja käyttövoimamuutoksiin. Keskeisimmät päästövähennystoimenpiteet ovat:

- Ajoneuvoliikenteen päästöjen väheneminen liikennesuoritteen pienentymisen, vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymisen sekä synteettisten polttoaineiden tai biopolttoaineiden avulla

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen

- Pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kasvattaminen