Hyppää sisältöön
Teema

2. Viestintä ja osallistaminen

Ilmasto-ohjelman toteuttamisaikana panostetaan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen alueelliseen ja kansainväliseen viestintään, sekä asukkaiden ja alueellisten toimijoiden osallistamiseen ilmatotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Viestinnän ja osallistamisen keinoin pyritään lisäämään asukkaiden ja alueellisten toimijoiden tietoisuutta kulutuksesta ja paikallisista sekä ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, liittyen kulutustavaroihin, asumiseen, palveluihin ja liikkumiseen. Toimenpiteiden toteuttamisessa hyödynnetään myös maakunnallista Energianeuvonnan palvelua, mm. energiatehokkuuteen ja energiasäästöön liittyvissä toimenpiteissä. Tärkeimpänä tavoitteena on tukea pitkäjänteisellä viestinnällä asukkaiden ja yritysten siirtymistä ilmastoa vähemmän kuormittavaan toimintaan.