Hyppää sisältöön
Teema

1. Energia ja energiajärjestelmät

Energiantuotannon osalta pyritään edistämään uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähkön tuotantoa, niin tuuli- kuin aurinkosähkön osalta. Myös lämmöntuotannon osalta pyritään siirtymään kauko- ja aluelämmön sekä kiinteistökohtaisessa lämmön tuotannossa täysin biopohjaisiin polttoaineisiin, hyödyntämään hukkalämpöä, ja lämmön varastointia. Painoarvoa toimenpiteissä saa myös synteettisten polttoaineiden valmistus hyödyntämällä CO2-talteenottojärjestelmää, aurinkosähkön tuotantoa ja paikallisesti tuotetun ylijäämävetyä. Energiajärjestelmien kehittämisessä parannetaan energiatehokkuutta ja pyritään hyödyntämään älykkäitä ratkaisuja. Energia- ja energiajärjestelmien toimenpiteiden osalta merkittävä painoarvo kohdistuu energia-alan nopealle kehitykselle tuottaa uusia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää vuosikymmenen loppupuolella. Keskeisimmät päästövähennystoimenpiteet ovat:

  1. Turpeen käytöstä luopuminen kaukolämmön tuotannossa
  2. Uusiutuvan sähköntuotannon lisääminen
  3. Energia-alan kehityksen vauhdittaminen.