Hyppää sisältöön

Organisaatiot

34 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TilaTehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
6Öljy­lämmityksestä luopuminen
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
neljä kuukautta sitten
7Teollisen kokoluokan aurinkovoimalan rakentaminen
Suunnittelu
Aikataulussa
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
8Tuulivoiman lisä­rakentaminen 15 kpl
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
9Synteettisten polttoaineiden valmistus Lappeenrantaan
Suunnittelu
Aikataulussa
3 tehtävää
viisi kuukautta sitten
11Energia­yhteisöjen edistäminen
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
12Vuosien 2025-2030 lisä­toimen­piteet
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
viisi kuukautta sitten
13Kaupunkilaisten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuudessa ja -säästössä
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
14Yritysten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuus­asioissa
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
neljä kuukautta sitten
15Aktiivinen viestintä ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä asukkaille ja pk yrityksille.
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
viisi kuukautta sitten
17Edistetään energia- ja ilmasto­investointeja, jotka vahvistavat TKI toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen tukena
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
viisi kuukautta sitten
23Hankintojen ilmasto­kriteerien kehittäminen
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
29Ilmasto­ystävälliset hankinnat - ohjeistus
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
viisi kuukautta sitten
30Kannustetaan kaupunkilaisia jakamis­talouteen ja vähähiiliseen kulutukseen
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
31Vihreä koti -konsepti asukkaille
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
viisi kuukautta sitten
32Jatketaan Ilmastonmuutos-, kiertotalous- ja vesiin liittyvää kasvatusta koulutyössä UNIORI:n avulla
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
viisi kuukautta sitten
33PK-yritys­yhteis­työn va­kiin­nut­ta­mi­nen kouluissa ja oppilaitoksissa
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
34Vahvistetaan kaupunkilaisten osaamista ilmastonmuutos- ja kierto­talous­asioissa
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
38Henkilö­kohtainen päästölaskenta
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
viisi kuukautta sitten
42Toteutetaan kiertotalouden mukaisia ratkaisuja
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
43Lisätään alueellisia kierrätys­pisteitä ja niiden saa­vu­tet­ta­vuut­ta
Ei aloitettu
Yhdistetty
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
45Huomioidaan kiertotalouden periaatteet jätehuollossa
Ei aloitettu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
46Jatketaan Innoverstaan toimintaa
Ei aloitettu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
47Ravinteiden kiertotalouden parantaminen
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
48Laajennetaan biokaasun käyttöönottoa
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
50Sähkön ja lämmön kulutuksen joustojen lisääminen rakennuksissa
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
57Rakennuksen koko elinkaaren kasvi­huone­kaasu­päästöjen sekä käyttö­mah­dol­li­suuk­sien huomioiminen
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
59Yksityisten rakennusten energia­tehokkuuden lisääminen
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
viisi kuukautta sitten
60Julkiset rakennukset ja rakennus­hankkeet toimivat älykkään ja hiilneutraalin rakennetun ympäristön kehittämis- ja esittely­kohteina
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
64Sähkö- ja biokaasautojen käytön edistäminen ja lataus - sekä tankkaus­verkoston kehittäminen
Toteutus
Aikataulussa
5 tehtävää
neljä kuukautta sitten
72Vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus­pisteiden saa­vu­tet­ta­vuu­den kehittäminen
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
75Peltojen hiilivarastojen kasvattaminen
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
76Turvemaiden pellon­raivauksen välttäminen/lopettaminen
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
77Maan muokkaamisen vähentäminen
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
80Lento­matkustamisen hiili­jalan­jäljen kompensointi Lappeenrannan kaupungilla
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
kaksi vuotta sitten