Hyppää sisältöön

Organisaatiot

34 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutVaikutusMittarit
Tietoja päivitetty
6.Öljy­lämmityksestä luopuminen
Toteutus
4 tehtävää
neljä kuukautta sitten
7.Teollisen kokoluokan aurinkovoimalan rakentaminen
Suunnittelu
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
8.Tuulivoiman lisä­rakentaminen 15 kpl
Suunnittelu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
9.Synteettisten polttoaineiden valmistus Lappeenrantaan
Suunnittelu
3 tehtävää
vuosi sitten
11.Energia­yhteisöjen edistäminen
Suunnittelu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
12.Vuosien 2025-2030 lisä­toimen­piteet
Suunnittelu
1 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
13.Kaupunkilaisten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuudessa ja -säästössä
Toteutus
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
14.Yritysten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuus­asioissa
Toteutus
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
15.Aktiivinen viestintä ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä asukkaille ja pk yrityksille.
Toteutus
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
17.Edistetään energia- ja ilmasto­investointeja, jotka vahvistavat TKI toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen tukena
Toteutus
4 tehtävää
neljä kuukautta sitten
23.Hankintojen ilmasto­kriteerien kehittäminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
29.Ilmasto­ystävälliset hankinnat - ohjeistus
Toteutus
1 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
30.Kannustetaan kaupunkilaisia jakamis­talouteen ja vähähiiliseen kulutukseen
Suunnittelu
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
31.Vihreä koti -konsepti asukkaille
Toteutus
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
32.Jatketaan Ilmastonmuutos-, kiertotalous- ja vesiin liittyvää kasvatusta koulutyössä UNIORI:n avulla
Toteutus
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
33.PK-yritys­yhteis­työn va­kiin­nut­ta­mi­nen kouluissa ja oppilaitoksissa
Toteutus
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
34.Vahvistetaan kaupunkilaisten osaamista ilmastonmuutos- ja kierto­talous­asioissa
Yhdistetty
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten
38.Henkilö­kohtainen päästölaskenta
Toteutus
1 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
42.Toteutetaan kiertotalouden mukaisia ratkaisuja
Suunnittelu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
43.Lisätään alueellisia kierrätys­pisteitä ja niiden saa­vu­tet­ta­vuut­ta
Yhdistetty
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
45.Huomioidaan kiertotalouden periaatteet jätehuollossa
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
46.Jatketaan Innoverstaan toimintaa
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
47.Ravinteiden kiertotalouden parantaminen
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
kolme vuotta sitten
48.Laajennetaan biokaasun käyttöönottoa
Toteutus
Ei tehtäviä
kolme kuukautta sitten
50.Sähkön ja lämmön kulutuksen joustojen lisääminen rakennuksissa
Toteutus
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
57.Rakennuksen koko elinkaaren kasvi­huone­kaasu­päästöjen sekä käyttö­mah­dol­li­suuk­sien huomioiminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
kolme vuotta sitten
59.Yksityisten rakennusten energia­tehokkuuden lisääminen
Toteutus
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
60.Julkiset rakennukset ja rakennus­hankkeet toimivat älykkään ja hiilneutraalin rakennetun ympäristön kehittämis- ja esittely­kohteina
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
64.Sähkö- ja biokaasautojen käytön edistäminen ja lataus - sekä tankkaus­verkoston kehittäminen
Toteutus
4 tehtävää
kuukausi sitten
72.Vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus­pisteiden saa­vu­tet­ta­vuu­den kehittäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
kuusi kuukautta sitten
75.Peltojen hiilivarastojen kasvattaminen
Yhdistetty
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
76.Turvemaiden pellon­raivauksen välttäminen/lopettaminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
77.Maan muokkaamisen vähentäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
80.Lento­matkustamisen hiili­jalan­jäljen kompensointi Lappeenrannan kaupungilla
Toteutus
2 tehtävää
neljä kuukautta sitten