Hyppää sisältöön

Organisaatiot

34 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
6Öljy­lämmityksestä luopuminen
Toteutus
4 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
7Teollisen kokoluokan aurinkovoimalan rakentaminen
Suunnittelu
2 tehtävää
vuosi sitten
8Tuulivoiman lisä­rakentaminen 15 kpl
Suunnittelu
Ei tehtäviä
kuusi kuukautta sitten
9Synteettisten polttoaineiden valmistus Lappeenrantaan
Suunnittelu
3 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
11Energia­yhteisöjen edistäminen
Suunnittelu
1 tehtävää
vuosi sitten
12Vuosien 2025-2030 lisä­toimen­piteet
Suunnittelu
1 tehtävää
vuosi sitten
13Kaupunkilaisten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuudessa ja -säästössä
Toteutus
3 tehtävää
vuosi sitten
14Yritysten osaamisen vahvistaminen energia­tehokkuus­asioissa
Toteutus
3 tehtävää
vuosi sitten
15Aktiivinen viestintä ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä asukkaille ja pk yrityksille.
Toteutus
2 tehtävää
vuosi sitten
17Edistetään energia- ja ilmasto­investointeja, jotka vahvistavat TKI toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen tukena
Toteutus
4 tehtävää
vuosi sitten
23Hankintojen ilmasto­kriteerien kehittäminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
29Ilmasto­ystävälliset hankinnat - ohjeistus
Toteutus
1 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
30Kannustetaan kaupunkilaisia jakamis­talouteen ja vähähiiliseen kulutukseen
Suunnittelu
1 tehtävää
vuosi sitten
31Vihreä koti -konsepti asukkaille
Toteutus
2 tehtävää
vuosi sitten
32Jatketaan Ilmastonmuutos-, kiertotalous- ja vesiin liittyvää kasvatusta koulutyössä UNIORI:n avulla
Toteutus
1 tehtävää
vuosi sitten
33PK-yritys­yhteis­työn va­kiin­nut­ta­mi­nen kouluissa ja oppilaitoksissa
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
34Vahvistetaan kaupunkilaisten osaamista ilmastonmuutos- ja kierto­talous­asioissa
Toteutus
2 tehtävää
vuosi sitten
38Henkilö­kohtainen päästölaskenta
Toteutus
1 tehtävää
vuosi sitten
42Toteutetaan kiertotalouden mukaisia ratkaisuja
Suunnittelu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
43Lisätään alueellisia kierrätys­pisteitä ja niiden saa­vu­tet­ta­vuut­ta
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
45Huomioidaan kiertotalouden periaatteet jätehuollossa
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
46Jatketaan Innoverstaan toimintaa
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
vuosi sitten
47Ravinteiden kiertotalouden parantaminen
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
neljä vuotta sitten
48Laajennetaan biokaasun käyttöönottoa
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
50Sähkön ja lämmön kulutuksen joustojen lisääminen rakennuksissa
Toteutus
Ei tehtäviä
kolme vuotta sitten
57Rakennuksen koko elinkaaren kasvi­huone­kaasu­päästöjen sekä käyttö­mah­dol­li­suuk­sien huomioiminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
neljä vuotta sitten
59Yksityisten rakennusten energia­tehokkuuden lisääminen
Toteutus
3 tehtävää
vuosi sitten
60Julkiset rakennukset ja rakennus­hankkeet toimivat älykkään ja hiilneutraalin rakennetun ympäristön kehittämis- ja esittely­kohteina
Toteutus
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
64Sähkö- ja biokaasautojen käytön edistäminen ja lataus - sekä tankkaus­verkoston kehittäminen
Toteutus
4 tehtävää
yhdeksän päivää sitten
72Vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus­pisteiden saa­vu­tet­ta­vuu­den kehittäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
75Peltojen hiilivarastojen kasvattaminen
Suunnittelu
1 tehtävää
vuosi sitten
76Turvemaiden pellon­raivauksen välttäminen/lopettaminen
Suunnittelu
1 tehtävää
yhdeksän päivää sitten
77Maan muokkaamisen vähentäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
80Lento­matkustamisen hiili­jalan­jäljen kompensointi Lappeenrannan kaupungilla
Toteutus
2 tehtävää
vuosi sitten