Hyppää sisältöön

84Luonnonmukainen hulevesien hallinta

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

 • Hallitaan ja ehkäistään hulevesistä johtuvia tulvahaittoja
  - Aluekohtainen hulevesien hallinta ja tulvareitit
  - Alueellinen ja paikallinen kuivatus
 • Ylläpidetään pohjavesivarantoja
  - Estetään haitallisten aineiden pääsy pohjavesiin
  - Mahdollistetaan vesien imeytyminen pohjavedeksi
 • Säilytetään vesistöjen virkistyskäyttö hulevesien laadun hallinnan avulla
  - Pienennetään ravinteiden joutumista vesistöihin
 • Minimoidaan putkiverkoston laajentamista
 • Minimoidaan jätevedenpuhdistamolle johdettavien hulevesien määrää
 • Lisätään luonnonmukaisia ja syntypaikalla toteutettavia hulevesien hallintamenetelmiä,
  jotka edistävät luonnon ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta
 • Hyödynnetään hulevettä resurssina, kuten maisemaelementtinä, kastelussa tai kosteikkojen perustamisessa

Virallinen kuvaus

Luonnonmukainen hulevesien hallinta
(Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Ei ole arvioitu

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sanni Simonen

  Sanni Simonen

  Tuotantopäällikkö

  Lappeenrannan kaupunki

 • Simo Sihvo

  Simo Sihvo

  Projekti-insinööri

  Lappeenrannan kaupunki

Tietoja päivitetty 22.04.2021