Hyppää sisältöön

17Edistetään energia- ja ilmastoinvestointeja, jotka vahvistavat TKI toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen tukena

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Aktiivinen mukanaolo mm. investointien valmistelussa ja mahdollistamisessa, kv-projekteissa, jotta saadaan referenssejä ja toimintamalleja muualta.

Virallinen kuvaus

Edistetään energia- ja ilmastoinvestointeja, jotka vahvistavat TKI -toimintaa sekä toimivat yritysten uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen tukena
(Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.5.2022

  Käynnistetään modulaarisen pienydinvoimalan kotimaisen ekosysteemin rakentaminen yhdessä LUT:n ja VTT:n kanssa.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Lentokentän alueen kaavoitus aurinkovoimalan tuotantoa varten

 • Tehtävä31.12.2022

  Valtakunnnan verkkoon kytkettävien aurinkovoimaloiden verotuskäytännön muutoksen edunvalvontatyö

  Aurinkovoimaloiden kiinteistöverosta vapauttamista määräajaksi tulisi edistää osana vihreän siirtymän strategiaa. Aurinkovoimaloiden verotuskohtelu kiinteistöverolaissa ei edistä investointeja yleiseen sähkönjakeluverkkoon kytkettäviin voimaloihin. Matalan, mutta pitkäaikaisen tuoton tuovien aurinkovoimalaitosten kustannuksista maa-alan ja voimalan investointikustannukset muodostavat valtaosan, jolloin nykyinen kiinteistöverokäsittely suuresti pienentää voimaloiden kannattavuutta ja toteutusmahdollisuuksia. Nykyinen kiinteistöverolaki ei tunnista omaa verokohtelua aurinkovoimaloille, vaan niitä käsitellään, kuten muita voimalaitoksia. Kunnat ovat pääsääntöisesti luovuttaneet päätösvallan veronhuojennus tai -vapautuspäätöksistä verohallinnolle. Siten kuntien mahdollisuus antaa vapautuksia kiinteistöverosta niin halutessaan edellyttäisi ratkaisuvallan ottamista takaisin kunnalle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Siinäkin tapauksessa vero tulisi panna ensin maksuun ja myöntää jälkikäteen vapautus verovelvollisen hakemuksesta.

  Investointien edistämiseksi tulisi kiinteistöverolakiin saada määräajaksi erillinen verokohtelu aurinkovoimaloille. Aurinkovoimaloiden vähimmäisveroprosentiksi tulisi asettaa 0,0 %.

 • Tehtävä31.12.2023

  SCET-LAB kehitystyön tukeminen

  LUT vastaa Etelä-Karjalan sähkökäyttöjen testilaboratoriokokonaisuuden yhteispalveluiden kehittämisestä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat LUT suurnopeuslaboratorio, Danfossin EMC keskus sekä Yaskawan LDTC keskus.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Ei ole arvioitu

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Noora Hakkarainen
  Noora Hakkarainen
  kehittämispäällikkö
  Lappeenrannan kaupunki
 • Markku Heinonen
  Markku Heinonen
  Kehitysjohtaja
  Lappeenrannan kaupunki
Tietoja päivitetty 23.02.2024